Bùi Hoàng Việt Anh: ‘Cầu thủ Saudi Arabia nhanh và khéo’

Bùi Hoàng Việt Anh: ‘Cầu thủ Saudi Arabia nhanh và khéo’

“Tôi đã xem qua video về các cầu thủ U23 Saudi Arabia. Tôi thấy họ nhanh và khéo. Tôi nghĩ rằng U23