X ug enbao: w ul ei ei đã xem hi min mỗi la l iga.

Xu Genbao: Mỗi La Liga tôi đã xem bởi Wu Lei, tôi không xem [Sistem Judi Bola]: 16 tháng 6, đó là “Ngày của Cha” của 52 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới.Lòng biết ơn của tôi với cha tôi, quả bóng Trung Quốc duy nhất trong năm giải đấu lớn châu Âu