Người Tây Ban Nha đã công bố danh sách các đội đầu tiên trong mùa giải mới: Wu Lei đã ở trong SBOBET LIVESCORE số 7

Người Tây Ban Nha đã công bố danh sách các đội đầu tiên trong mùa giải mới: Wu Lei đã ở trên Lystium số 7 [Sbobet Livescore]: Thể thao được báo cáo vào ngày 17 tháng 8: Vào ngày 17 tháng 8, người Tây Ban Nha đã chính thức công bố các thành viên của đội đầu tiên của đội đầu tiên củaLiên đoàn La Liga trong danh sách mùa và số mới, người chơi Trung Quốc Wu Lei sẽ