MUSVNthiđấuấntượngtạivòng1giảiMoca–Kếtnốidoanhnghiệp-cúpBáoBóngđá2017:MUSVN,tậpthểđầysứctrẻ,nhiệthuyếtvàđammê

MUSVN – có lẽ tình yêu dành cho Manchester United đã giúp họ gặp được nhau, cùng xây dựng lên một tập thể mạnh, gắn kết và hiểu nhau. Họ cũng không xa lạ gì đối với bóng đá phong trào Hà Nội. Hãy cùng nhìn lại những gì mà MUSVN đã mang đến giải MOCA – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá lần này.