Tiếp xúc C Ronmi Tan Mendes đã lên kế hoạch rời khỏi đội vào mùa hè này!

Tiếp xúc với Rocoma nói về kế hoạch của Mendes để rời khỏi đội vào mùa hè này!Muốn chơi Champions League Life and Death [Live Score Plachay]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 3: Phương tiện truyền thông Anh nói rằng Ronaldo đã lên kế hoạch rời khỏi mùa hè này.Tình hình ở Manchester United