ThủmônMinhHoàng”lăngbavibộ”cứuthuacựcđỉnhchoTopGroup

Một pha bật nhảy hơn 1 mét cùng cú đấm thôi sơn, thủ môn Minh Hoàng của Top Group đã hóa giải thành công đợt hãm thành của FC Moon.