Đội hình tiêu biểu giải Long Biên mở rộng lần 4: Tôn vinh các 9x

Đội hình tiêu biểu giải Long Biên mở rộng lần 4 do Bongdaphui.net bình chọn xuất hiện nhiêu cái tên xuất sắc thuộc thế hệ 9x như Tùng “búa tạ”, Tốn “say”, Tâm Kaka hay Tiến Cro.