Ibrahimovic: Ai mạnh hơn?

Ibrahimovic: Ai mạnh hơn ở Messi Cristiano Ronaldo?Tôi đã chọn Messi Dalu để trở thành người giỏi nhất trong lịch sử [trò chơi Membuat Stadion Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 12 là điều tốt nhất trong tâm trí anh ấy?