Đội của Văn Lâm chi triệu USD mua tài năng trẻ bằng tuổi Văn Hậu, “cái tát” vào tin đồn khó khăn tài chính

Đội của Văn Lâm chi triệu USD mua tài năng trẻ bằng tuổi Văn Hậu, “cái tát” vào tin đồn khó khăn tài chính

Tiền vệ sinh năm 1999 là mục tiêu săn đuổi của Muangthong United trong quá trình tái xây dựng lực lư