Chưa đến ngày khai mạc, chủ nhà Asian Cup đã kịp lập kỷ lục cực khủng

Chưa đến ngày khai mạc, chủ nhà Asian Cup đã kịp lập kỷ lục cực khủng

Để chuẩn bị cho kỳ Asian Cup 2019 lớn nhất trong lịch sử, chủ nhà UAE đã có những sự chuẩn bị rất kỹ