Kỳ 5: Sự lột xác của bóng đá phủi Hà Nội

Bóng đá phủi Hà Nội đang phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Đã có sự thay đổi rất nhiều, có thể nói là lột xác ở môn chơi phong trào thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.