19 -Year -old Thủ môn ở Champions League.

19 -Year -oold Thủ môn trong cảnh ma thuật Champions League: Fluttering the Deadly Kick Lukaku choáng váng [sau đây là người chơi trong một trận bóng đá là]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 10: