ASEAN bổ nhiệm 10 nữ đại sứ thể thao thúc đẩy bình đẳng giới

ASEAN bổ nhiệm 10 nữ đại sứ thể thao thúc đẩy bình đẳng giới

Châu Tuyết Vân (giữa), cùng các vận động viên Liên Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Lệ Kim giành huy chươ