Arsenal xuất sắc đánh bại Man United 2-0

Arsenal xuất sắc đánh bại Man United 2-0

Các cầu thủ Arsenal đã chơi cực kỳ xuất sắc, đánh bại Man United 2-0 rất thuyết phục. Thắng đối thủ