AFC đổi lịch bốc thăm, thay cách chọn bảng xếp hạng tại vòng loại 3 World Cup 2022

AFC đổi lịch bốc thăm, thay cách chọn bảng xếp hạng tại vòng loại 3 World Cup 2022

Theo bài đăng này, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ dời sang n